Death Notices & Obituaries

Arwel Jones

JONES Arwel Yn dawel yn ei gartref, yng nghwmni ei deulu, ddydd Sadwrn, Tachwedd 6, 2021 John Arwel Jones, 31 Maesglas, Aberteifi yn 93 mlwydd oed. Priod annwyl Glenys, tad cariadus Jeffrey, Margaret ac Ann, tad-yng-nghyfraith parchus Rhys, tadcu tyner Owain ac Elin, hen-dadcu balch Kelyn a brawd hoffus Valmai. Gwasnaeth cyhoeddus ddydd Iau, Tachwedd 18 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 12.15 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir i 'Prostate Cancer' trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.

1202 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • brenda milessays...

    An image chosen by brenda miles
    Thinking of you at this very sad time. Brenda
    Reply Report this post
Add your message