Death Notices & Obituaries

Lynda Thomas

THOMAS Lynda Yn dawel yng nghwmni Ruth ac Owen fore Gwener, Awst 27, 2021, Lynda Valmai Bonnell Thomas, Teivy House, Adpar, Castell Newydd Emlyn yn 90 mlwydd oed. Gwraig annwyl y diweddar Edward (Ted), mam a mam-yng-nghyfraith gariadus, mamgu balch eu hwyrion a ffrind i bawb. Angladd cyhoeddus ddydd Gwener, Medi 10 yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Castell Newydd Emlyn am 12.00 o'r gloch. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion, yn ddiolchgar, at elusen 'Sefydliad y Galon' trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

506 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message