Death Notices & Obituaries

Nicola Jennings

JENNINGS Nicola Yn frawychus o sydyn ddydd Iau, Mai 27, 2021, Nicola Jayne Rees Jennings, Gwalia, Aberporth yn 50 mlwydd oed. Priod annwyl Richard, merch gariadus John a Sue Morgan, chwaer dyner Paul a'i briod Nia, chwaer-yng-nghyfraith barchus Amanda a Robin, Andrew a'r ddiweddar Chris, modryb hoffus Ellie, Callum a Caryl. Bydd y ddau gi Riley a Radley ar goll hebddi. Gwasanaeth preifat ddydd Gwener, Mehefin 11 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 11.30 o'r gloch. Bydd yr angladd yn cwrdd yn Gwalia am 10.15 ac yn gadael am 10.30 o'r gloch. Dim blodau, ond rhoddion, os dymunir, i 'Police Care UK' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

978 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message