Death Notices & Obituaries

Elfed Jones

JONES Elfed Yn sydyn yn Ysbyty Glangwili ddydd Mawrth, Ebrill 27, 2021, William Elfed Jones, Llain, Boncath (gynt Nantiwan Fawr, Star) yn 81 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Eira ac Angela, tad a thad-yng-nghyfraith cariadus Nigel ac Enfys, Geoff a Gill, Malcolm a Suzanne, tadcu tyner Daniel, Matthew, Emma, Llewelyn, Anne a Louise, hen-datcu balch Griff a Poppy, brawd hoffus Alec a Wyn. Gwasanaeth angladdol hollol breifat. Ymholiadau pellach i'r trefnyddion angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

386 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message