Death Notices & Obituaries

Mr Leslie Lindquist

Mr Leslie Lindquist - Trefdraeth Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg, dydd Sadwrn 10fed Ebrill,2021, bu farw Leslie Edward, Trefdraeth yn 94 mlwydd oed. Priod y diweddar Sarah , tad a thad yng nghyfraith David a Jane, Martin a Bev, datcu tyner Rhys, Steffan, Ben a Matthew, a hen datcu balch i Lacey, Jac, Mared a Gruff. Gwasanaeth preifat dydd Gwener Ebrill 23 yn Eglwys Santes Fair, Trefdraeth am 2 o'r gloch. Dim blodau yn ol ei ddymuniad, ond rhoddion os dymunir i 'Meddygfa Trefdraeth' trwy law Paul Jenkins a'i feibion, Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB. Ffon 01348 873250.

255 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message