Death Notices & Obituaries

Margaret Sambrook

Margaret SAMBROOK Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mawrth, 23ain o Fawrth, 2021, Margaret Sambrook, Maesydelyn, 14 Heol Helyg, Aberteifi (gynt Plas Newydd, Llandudoch) yn 92 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar John, mam gariadus Heather a'r diweddar Arwyn, mam-yng-nghyfraith, mamgu a hen-famgu dyner. Gwasanaeth preifat ddydd Iau, Ebrill 1 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 3.00 o'r gloch. Bydd yr angladd yn gadael Heol Helyg am 2.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i 'Friends of Brondesbury Lodge' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.

420 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message