Death Notices & Obituaries

Berian Phillips

Berian PHILLIPS Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Iau, 25ain o Fawrth, 2021, Berian Owen Phillips, Caeronnen, Maenclochog (gynt Awel-y-Coed, Y Mot) yn 71 mlwydd oed. Brawd annwyl Lena a'r diweddar Eifion a Mair, ewythr a hen-ewythr hoffus. Gwasanaeth angladdol preifat ar lan y bed ym Mynwent Capel, Llandeilo, Maenclochog ddydd Mawrth, Ebrill 6am 1.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi, Ff01239 621192.

815 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message