Death Notices & Obituaries

Malgwyn Adams

Malgwyn Adams Yn dawel bu farw Malgwyn o Llandyfriog ar Ddydd Sul Chwefror 28ain yn Ysbyty Glangwili. Gwr, Tad, a Thatcu tyner. Angladd hollol preifat yn Amlosgfa Parc Gwyn. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion os dymunir I Nyrsis y Gymuned Castell Newydd Emlyn a Aberteifi trwy law Maldwyn Lewis, Afallon, Rhydlewis SA44 5QH

624 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message