Death Notices & Obituaries

Anne Mary Phillips

Anne Mary (Nance) Phillips Yn dawel, yn Ysbyty Glangwili yn dilyn cyfnod byr o salwch, hunodd Nance, Pantgwyn Bach, Tegryn, priod y diweddar Meurig, mam ofalus Irfon ac Ann, Aled a Melanie, Heulyn a Sara, Gwenan a Neal a mamgu gariadus Llyr, Gwion, Rhodri, Celyn, Cian, Awen a Mali. Gwasanaeth preifat oherwydd yr amgylchiadau yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Mawrth, 12fed Ionawr am 3.30pm. Rhoddion, os dymunir, tuag at 'Cronfa Elusennol Uned Gofal y Galon' Ysbyty Glangwili trwy law Delme James, Trefnwr Angladdau, Pencaer, Bryn Iwan, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6TE. Ff01994 484540/07974 313719.

482 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message