Death Notices & Obituaries

Eifion Morgan

MORGAN Eifion Yn sydyn, ond yn dawel, yn Ysbyty Llwynhelyg, ddydd Sadwrn, Rhagfyr 26, 2020, Eifion James Morgan, Treuddyn, Maenclochog (gynt Galchen Fach) yn 87 mlwydd oed. Priod annwyl Astrid, tad cariadus Cynthia, Lonwen, Julie a Glenda, tad-yng-nghyfraith parchus, tadcu a hen-dadcu balch. Gwasanaeth angladdol preifat ddydd Iau, Ionawr 7 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 3.30 o'r gloch. Fe fydd yr angladd yn gadael Treuddyn am 2.45 o'r gloch. Dim blodau yn ol ei dymuniad. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon: 01239 621192.

610 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • Andrew Ward USAsays...

    An image chosen by Andrew Ward USA
    My dear uncle Eifion it has been years since I last saw you but it feels like yesterday. I will miss you but you are at home now. You and Aunty Astrid I love very much. The angels are with you watch over Aunty Astrid and the family love Andrew
Add your message