Death Notices & Obituaries

Linda George

GEORGE Linda Yn dawel yn ei chartref Coed-y-glyn, Brynhafod, Aberteifi ddydd Sadwrn, Ionawr 2, 2021, Margaret Linda George yn 93 mlwydd oed. Gwraig barchus y diweddar Glyn, chwaer dyner Eirwyn, modryb annwyl Beryl, Rhiannon, Joy, Helen a'u teuluoedd. Gwasanaeth preifat ym Mynwent Bryn Bethel ddydd Gwener, Ionawr 8. Cyfraniadau, os dymunir, i Gymdeithas Alzheimer's trwy law Mr Elfyn Morris, Glantre, Dolydintir, Aberteifi SA43 1NU. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

775 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message