Death Notices & Obituaries

Elizabeth Davies

DAVIES Elizabeth Yn dawel yng Nghartref y Bedyddwyr Glyn Nest ddydd Gwener, Ionawr 1, 2021, Elizabeth Glesni Davies (gynt Y Berllan, Penparc) yn 80 mlwydd oed. Mam a mam-yng-nghyfraith gariadus Morlais ac Anwen, Glesni a John, mamgu dyner Tamar, Ilar, Crwys, Ceindeg, Cynyr a Celt, hen-famgu balch Ina ac Eben. Gwasanaeth preifat ddydd Gwener, Ionawr 8 yng Nghapel Gorffwys y Netpwl, Aberteifi am 2.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Capel Ffynnonbedr. Bydd y gorymdaith yn teithio ar hyd sgwar Penparc tuag at Gapel Ffynonebdr am 2.45 o'r gloch. Dim blodau yn ol ei dymuniad, ond rhoddion, os dymunir, i Gartref Glyn Nest trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

446 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message