Death Notices & Obituaries

Gwen Thomas

THOMAS Gwen Yn dawel yng nghartref ei mherch Maesycoed, Hermon ddydd Iau, Rhagfyr 24, 2020, Gwendoline (Gwen) Mary Thomas, Delfryn, 8 Clos y Gerddi, Blaenffos yn 94 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar James (Jim), mam a mam-yng-nghyfraith gariadus John a Babette, Buddug a Nick, mamgu dyner Iwan, Sam a Rachel, hen-famgu balch Mabli, Caiden, Tillie, Oli a James. Gwasanaeth angladdol preifat. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i Ambiwlans Awyr Cymru trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

460 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message