Death Notices & Obituaries

Ken Waters

Waters Ken Yn dawel yn ei gartref Morlais, Aberporth ar ddydd Iau 31ain Rhagfyr 2020 hunodd Ken ( gynt Dolwyn) yn 92 mlwydd oed priod annwyl y diweddar Joyce, tad ymroddgar Ceri, brawd, ewythr a ffrind didwyll. Gwasanaeth Angladdol Hollol Breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth dydd Iau 14eg Ionawr 2021 am 1.30 o'r gloch Ymholiadau pellach i'r Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Ffon (01239) 851005. www.lewisfunerals.co.uk

438 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message