Death Notices & Obituaries

James Muriel

JAMES Muriel Yn dawel yng ngofal tyner Cartref Brondesbury ddydd Gwener, Ionawr 1, 2021, Muriel James, Muriau Gwyn, Cnwcydintir, Aberteifi yn 92 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Tom (Emporium), ffrind gariadus Patra, Gwyndaf, Tomas ac Elis, mam fedydd gofalus Gwawr. Gwasaneth preifat ddydd Iau, Ionawr 7 yn Eglwys y Santes Fair am 10.30 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent y Dref. Dim blodau yn ol ei dymunaid. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

728 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message