Death Notices & Obituaries

Annie Elma James

James Annie Elma Yn dawel Yng Nghartref Glyn Nest ddydd Llun 5ed o Hydref. Elma o Gapel Ffarm, Cenarth. Gwraig annwyl Washington, mam gariadus Joy, Chris, Andrew, Edward a Geraint, Mam yng nghyfraith hoffus, Mamgu a hen famgu dirion. Angladd breifat yng Ngapel Cenarth ddydd Mawrth, 13eg Hydref am 10:30 y bore, a chladdu ym Mynwent Y Gelli. Dim Blodau, rhoddion os dymunir tuag at 'Parkinson's' neu 'Cyfeillion Glyn Nest' Trwy law'r Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans, 54 Pendre, Aberteifi, SA43 1JR. Ff01239 615266.

335 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message