Death Notices & Obituaries

David John Levi (Dewi) Evans

EVANS David John Levi (Dewi) Yn dawel yng Nghartref Gofal Maesllewelyn ddydd Llun, Hydref 5ed, 2020 hunodd Dewi, Gwynfan, Blaenannerch yn 91 mlwydd oed, priod ffyddlon Iris, tad annwyl Ann, Wyn, Aled, Sion a Sian, tad-yng-nghyfraith parchus, tad-cu cariadus ei wyrion a'i orwyrion a brawd hoff Muriel. Angladd breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Mercher, Hydref 14eg. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir tuag at Gartref Gofal Maesllewelyn trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ff01239 654240)

269 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message