Death Notices & Obituaries

Peter (Co-Op) Williams

WILLIAMS (Peter Co-op) Yn dawel, ar ol salwch hir a ddioddefodd yn ddewr, nos Fercher, Hydref 7, 2020, Peter Warren Williams, Morawel, Rhosygilwen, Cilgerran yn 84 mlwydd oed. Priod annwyl y ddiweddar Ceinwen, tad cariadus Nicola, ei phriod Gareth a'r ddiweddar Mandy, tadcu balch Geraint, Nia a Carys, hen-dadcu hoffus. Gwasanaeth o ddiolchgarwch am ei fywyd ym Mynwent Capel Ty Rhos ddydd Mercher, Hydref 14 am 2.00 o'r gloch. Blodau;r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i "Muscular Dystrophy Appeal" trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

490 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message