Death Notices & Obituaries

Martha Glenys Davies

DAVIES Martha Glenys Yn dawel ddydd Sadwrn, Medi 26ed 2020 yn Ysbytu Gymunedol Tregaron, yn 92 oed, Glenys, Fernhill, Cwmcou. Priod hoff y diweddar Cliff, mam annwyl Diane, chwaer, chwaer-yng-nghyfraith, modryb, cyfnither a ffrind gariadus a pharchys.Oherwydd cyfyngiadau cyfredol fydd gwasanaeth angladdol preifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth dydd Mercher7fed o Hydref. I rhai sydd eisiau talu'r gymwynas olaf bydd y 'cortage' angladd yn gadael ei chartref an 11.30yb. Blodau teulu yn unig, derbynnir rhoddion tuag at 'GIG Elusennau at ei Gilydd' 'NHS, Charities Together' trwy law Trefnwyr Angladdau D. L. Davies, Llys Gwyddon, Castellnewydd Emlyn. SA38 9RA. Ffon. 01239 710 495. Peacefully on Saturday 26th September 2020 at Tregaron Community Hospital, Glenys, aged 92 of Fernhill, Cwmcou. Beloved wife of the late Cliff, cherished mother of Diane, dearly loved and respected sister, sister-in-law, aunt, cousin and friend. Owing to the current restrictions a private funeral will be held on Wednesday 7th October at Parc Gwyn, Crematorium. To those who wish to pay their last respects the cortege will leave her home at 11.30am. Family flowers only, donations in lieu if desired towards NHS, Charities Together received by D. L. Davies Funeral Director, Llys Gwyddon, Newcastle Emlyn. SA38 9RA. Tel. 01239 710 495.

337 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message