Death Notices & Obituaries

John 'Troedyrhiw' Williams

WILLIAMS John 'Troedyrhiw' Yn annisgwyl ond yn dawel yn Ysbyty Glangwili nos Fercher, Medi 30, 2020, John David Harries Williams, Troedyrhiw, Ferwig yn 73 mlwydd oed. Priod annwyl Auriol, tad cariadus Cerys, Teleri, Rhunedd a Caryl, tad-yng-nghyfraith, tadcu a brawd tyner. Gwasanaeth o ddiolch am ei fywyd yn Eglwys Sant Pedrog, Y Ferwig ddydd Gwener, Hydref 9 am 2.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, ond rhoddion, os dymunir, tuag at Uned Gofal Dwys, Ysbyty Glangwili trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan. Aberteifi. Ffon: 01239 621192

968 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message