Death Notices & Obituaries

Mary Davies

DAVIES Mary Yn dawel ddydd Llun, Awst 24, 2020, Mary Davies, Cyncoed, Crymych (gynt Pantteg) yn 90 mlwydd oed. Mam gariadus Glenys, John, Eirlys, Val, Delyth a'u teuluoedd, chwaer annwyl John, a'r diweddar David a Willie. Gwasanaeth preifat. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi, Ffon: 01239 621192.

525 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message