Death Notices & Obituaries

Gwyn Francis

FRANCIS Gwyn Yn dawel ar Awst 16eg yng Nghartref Nyrsio Brondesbury Lodge ar ddydd ei ben-blwydd yn 98 oed, Gwyn, gynt o Sheridan, LPenymorfa, Llangynnwr, Caerfyrddin. Priod ffyddlon y diweddar Eilwen, tad cariadus Linda a Gwilym, tad-cu tyner Siân, Alun a Catrin, hen-dadcu Cameron, Tomos, Ffion, Griff a Chloe, a thad-yng-nghyfraith y diweddar Gareth. Angladd preifat ar Awst 24ain yn unol â'r canllawiau. Ymholiadau pellach: Glanmor D Evans a'i Fab, Caerfyrddin. Ff01267 241626

334 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message