Death Notices & Obituaries

Maureen Rees

REES Maureen Yn sydyn yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Mawrth, Chwefror 4, 2020, hunodd Elizabeth Maureen (Mo) Rees, 33 Maes Curig, Trefdraeth yn 73 mlwydd oed. Priod annwyl Stan, mam gariadus Alan ac Alison, mamgu dyner Edward ac Adam, chwaer hoffus Wendy. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Mercher, Chwefror 12 yng Nghapel Ebeneser, Trefdraeth am 11.00 o'r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Brynhyfryd. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i Feddygfa Trefdraeth (sieciau yn daladwy i 'Newport/Crymych Health Centre Fund') trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

345 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message