Death Notices & Obituaries

Ann (Nan) Cornock

Mrs Ann (Nan) Cornock Abergwaun Yn dawel ar ddydd Sadwrn 7ed o Fedi, Nan, gynt of Llandre a Cefnydre. Gwraig gariadus y diweddar Alun, mam annwyl Rahel, Rhian a'r diweddar Gwilym, mam-yng-nghyfraith, mamgu a hen famgu dyner. Angladd preifat. Ymholiadau pellach i Paul Jenkins a'i feibion, Trefnwyr Angladdau, Abergwaun, Ffon: 01348 873250

1043 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message