Death Notices & Obituaries

Irwyn Wilcox

Wilcox Irwyn Hunodd yn sydyn yn 59 mlwydd oed dydd Iau, 22ain Awst, 2019 Irwyn, Maes Y Cnwce, Trefdraeth, gynt o Dreorci. Mab annwyl y diweddar Peggy ac Idwal, tad balch, tad-cu, brawd, cymar ac wncwl cariadus. Cyfaill i ni oll. Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth, SA67 8UD, dydd Gwener, Medi 6ed, am 1.00y.p. Ac i ddilyn gwahoddir chwi i dafarn y Bunch of Grapes, Castellnewydd Emlyn, SA38 9DU. Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at "British Heart Foundation" a "The Catrin Vaughan Foundation" trwy law Mr DMB Davies, Broyan House, Stryd y Priordy, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1BZ. Ymholiadau i Hywel Bowen, Ymgymerwyr D L Davies Rhif. 01239 710495. Wilcox Irwyn Passed away suddenly aged 59 years on Thursday 22nd August, 2019 Irwyn of Maes y Cnwce, Newport, formely of Treorchy. Beloved son of the late Peggy and Idwal, proud father, loving grandfather, brother, partner and uncle, and a friend to all. Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth. SA67 8UD. on Friday 6th September at 1.00pm. All are welcome to the Bunch of Grapes, Newcastle Emlyn SA38 9DU after the funeral service. Family flowers only, donations in lieu if desired to "British Heart Foundation" and "The Catrin Vaughan Foundation" received by Mr DMB Davies, Broyan House, Priory St, Cardigan, Ceredigion, SA43 1BZ. Enquiries to Hywel Bowen, of D L Davies Funeral Directors. Tel. 01239 710495

1171 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • Mike Perkinssays...

    A colleague headteacher,who I would always have a chat with at heads meetings. First met at heads conference when he was in the Rhondda and later when he moved to Fishguard School. The way he dealt with Catrins tragic death was incredible. A great man.My sincere condolences to his family. From Mike Perkins retired head of Templeton School.
Add your message