Death Notices & Obituaries

Eirian Bowen

Bowen Eirian Elizabeth Yn dawel ar ddydd Sadwrn 31ain o Awst 2019 yn Ysbyty Glangwili, Eirian Elizabeth, gynt o London House, Cilgerran. Annwyl chwaer i Angharad, Roderic a'r diweddar Keith a Max, chwaer yng nghyfraith a modryb gariadus. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Tabernacl, Aberteifi am 10:30 y.b. ddydd Sadwrn 7fed o Fedi 2019 ac i ddilyn yn hollol breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau ym mhellach ir Trefnwr Angladd Mr Peter Evans 01239615266. Peacefully on Saturday 31st August 2019 at Glangwili Hospital, Eirian Elizabeth, formerly of London House, Cilgerran. Dear sister of Angharad, Roderic and the late Keith and Max, loving sister-in-law and aunt. Public service at Tabernacl Chapel, Cardigan at 10:30 a.m. on Saturday 7th September 2019 followed by a strictly private cremation at Parc Gwyn, Narberth. Family flowers only. Enquires to the funeral Director Mr Peter Evans 0123615266

749 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

  • cardironksays...

    My condolences to the family. I am so glad to have known Eirian. We had lots of laughs, enjoying day trips and not forgetting our bingo nights. R.I.P. my friend. Veronica.
Add your message