Death Notices & Obituaries

Elizabeth Mary (Maisie) Davies

DAVIES Elizabeth Mary (Maisie) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mercher, Gorffennaf 10fed, 2019 yn 85 mlwydd oed, Maisie, Castell Nadolig, Tanygroes, Aberteifi, priod annwyl y diweddar Griff, mam gariadus Eileen, Gillian a Margaret, mam-yng-nghyfraith Rhodri, mam-gu hoffus Diddanwy-Elen a chwaer dyner Ceinwen, Berta a'r ddiweddar Gwladys. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Blaenannerch ddydd Gwener, Gorffennaf 19eg am 1 o'r gloch ac yna yn breifat ym Mynwent Tanygroes. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at Uned StrWard Gwenllian, Ysbyty Glangwili a Mynwent Tanygroes trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. 01239 654240 DAVIES Elizabeth Mary (Maisie) Peacefully at Glangwili Hospital on Wednesday, July 10th, 2019 aged 85 years, Maisie of Castell Nadolig, Tanygroes, Cardigan, beloved wife of the late Griff, loving mother of Eileen, Gillian and Margaret, mother-in-law of Rhodri, dear grandmother of Diddanwy-Elen and caring sister of Ceinwen, Berta and the late Gwladys. Public service at Blaenannerch Chapel on Friday, July 19th at 1 o'clock followed by private interment at Tanygroes Cemetery. Family flowers only, donations in lieu, if desired, to the Stroke Unit Gwenllian Ward, Glangwili Hospital and Tanygroes Cemetery received by Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. 01239 654240

548 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message