Death Notices & Obituaries

Lynne Williams

WILLIAMS Lynne Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mawrth, Mai 28, 2019, Margaret Lynne Williams 29 Trewen, Saron (gynt Pantygennau, Sarnau a Bro Teifi, Aberteifi) yn 72 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Ronnie, mam gariadus Kevin, Meirion, Sion ac Angharad Scourfield, a mamgu hoffus. Gwasanaeth cyhoedduss ddydd Iau, Mehefin 6 yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 2.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir i'r 'Multiple Sclerosis Society' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

445 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message