Death Notices & Obituaries

Evan Rhyddid Phillips

PHILLIPS Evan Rhyddid Yn dawel ar ol salwch byr yn Ysbyty Llwynhelyg, ddydd Gwener, Mai y 10fed, 2019 Evan Rhyddid, Fron Hendre, Boncath yn 94 oed. Wncwl, ffrind a chymydog hoffus. Angladd gyhoeddus, Dydd Iau, Mai 16eg yng Nghapel y Bedyddwyr, Star am 2.00 yp. Rhoddion os dymunir i Staff Canolfan Iechyd Crymych trwy law y Trefnwyr Angladdau Mr Ceirwyn John ai Fab, Noyadd, Eglwyswrw, Crymych, Pembs, SA41 3SB Ffon 01239 891679

501 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message