Death Notices & Obituaries

Christine Mary Parsons

PARSONS Christine Yn sydyn ar 12 Ebrill 2019, Christine Mary Parsons, Pencraig, Llechryd, Aberteifi. Priod annwyl y diweddar Jeffrey, mam a mam-yng-nghyfraith gofalus Judith a Gary, Emma a Simon, mamgu gariadus Lizzie, Matt a Gary a ffrind dyner. Manylion yr angladd i ddilyn. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192. Suddenly at home on 12 April 2019, Christine Mary Parsons, Pencraig, Llechryd, Cardigan. Dearly loved wife of the late Jeffrey, cherished mother and mother-in-law of Judith and Gary, Emma and Simon, loving 'Mamgu' of Lizzie, Matt and Megan, and a much-missed friend. Funeral arrangements to follow. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan Tel: 01239 621192.

572 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message