Death Notices & Obituaries

Rhin Palmer

PALMER Rhin Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Gwener, Ebrill 12, 2019, Delyth Rhin Palmer, Hazelgrove, Maes Mynach, Y Mwtshwr, Llandudoch yn 72 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Don, chwaer a chwaer-yng-nghyfraith dyner Mal a Melrose, modryb balch Angharad, Meleri, Lawrence, Tomos a Gwen. Gwasanaeth cyoeddus ddydd Iau, Ebrill 18 yng Nghapel Blaenwaun am 12.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i Ofal Canser Aberteifi trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192. PALMER Rhin Peacefully at Glangwili Hospital on Friday, April 12, 2019, Delyth Rhin Palmer, Hazelgrove, Maes Mynach, Mwtchwr, St. Dogmaels aged 72 year. Beloved wife of the late Don, dear sister and sister-in-law of Mal and Melrose, proud aunt of Angharad, Meleri, Lawrence, Tomos and Gwen. Public funeral service on Thursday, April 18 at Blaenwaun Chapel at 12.30pm. Family flowers only but donations, if desired, to Cardigan Cancer Care being received by Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan SA43 1DF Tel: 01239 621192

638 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message