Death Notices & Obituaries

Benjamin Hubert Jones

JONES Benjamin Hubert Yn dawel ddydd Gwener, Mawrth 8fed, 2019 yn Ysbyty Glangwili hunodd Hubert, Llandderi, Tremain, Aberteifi, priod ffyddlon Myra, tad gofalus Aled, Martin a Meinir, tad-yng-nghyfraith parchus Tydfil a John, ffrind annwyl Dilys a thad-cu cariadus Elin, Siôn, Gethin, Ifan, Steffan a Megan. Angladd breifat yng Nghapel Blaenannerch ddydd Llun, Mawrth 18fed am 12 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at CDU Ysbyty Glangwili a Gorsaf Ambiwlans Aberteifi trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Ffôn 01239 654240

547 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message