Death Notices & Obituaries

Rachel Mary (Ray) Davies

DAVIES Rachel Mary ( Ray ) Yn dawel yn ei chartref ar nos Sadwrn Chwefror 2il, 2019 tra yng nghwmni ei theulu hunodd Ray, Trem y Maes, Beulah, Castellnewydd Emlyn yn 93 mlwydd oed. Priod ffyddlon Wil, mam dyner Sue a'i phriod Ian, mamgu hoffus Marc a'i briod Caryl; Bethan a'i phriod Rhodri; hen famgu annwyl Noa, Caio, Gwen, Anest ac Aron. Gwasanaeth Angladdol Hollol Breifat. Ymholiadau pellach i'r Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Ffôn 01239 851005 www.lewisfunerals.co.uk

540 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

Add your message