Death Notices & Obituaries

Haydn Lewis

LEWIS William Haydn Yn sydyn yn Ysbyty Llwynhelyg, Dydd Iau 24 ain o Ionawr, bu farw Haydn, Delfryn, Trewyddel (gynt o Trefigin Lodge). Gwr ffyddlon y ddiweddar Jessie tad annwyl Lyn a Beryl, Yvonne ac Euros a Dadcu a hen Ddatcu hoffus. Brawd annwyl Len a'r ddiweddar Eluned. Angladd breifat. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion os dymunir i "Newport Health Centre Fund" trwy law Euros Jenkins, Glandy, Trewyddel, SA43 3BW. Ymholiadau pellach i'r trefnwr angladdau Mr Ceirwyn John, Noyadd, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro SA41 3SB Rhif ffon 01239 891679

538 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message