Death Notices & Obituaries

Margaret Hannah Davies

DAVIES Margaret Hannah (Maggie Llysafon Cribyn) Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Bridell ger Aberteifi ar fore Iau Rhagfyr 20fed 2018 hunodd Maggie gynt o Cribyn a Bryngwyn ger Castellnewydd Emlyn yn 94 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Ieuan, mam annwyl Marlene a Lyn, mamgu dyner Deian a Dorian a hen famgu gariadus Hallie a Lottie. Gwasanaeth Angladdol Preifat yng Nghapel Cribyn, ddydd Llun Rhagfyr 31ain am 11.00 o'r gloch gyda chladdedigaeth yn mynwent Eglwys Gartheli. Blodau'r teulu yn unig.

208 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message