Death Notices & Obituaries

Sioned Mair James

James Sioned Mair Yn dawel Ddydd Sadwrn Rhagfyr 1af yn ei chartref, ar ol cystudd hir a ddioddefodd yn ddewr, bu farw Sioned, Llys Iago, Tegryn yn 28 mlwydd oed. Partner ffyddlon Hef, merch gariadus Nigel ac Iona, chwaer annwyl Steffan a Serena, modryb balch Erin Alba, ac wyres hoffus Sally a'r diweddar Glyn, Aelwen a'r diweddar Tommy, a ffrind I bawb. Angladd cyhoeddus Yng Nghapel y Bedyddwyr Hermon ddydd gwener Rhagfyr 7ed am 11:00 or gloch. Blodaur teulu yn unig, ond derbynnir unrhyw gyfraniad yn ddiolchgar tuag at Gofal Cancr Aberteifi trwy law yr Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans 52 Pendre, Aberteifi SA43 1JR. Ffon 01239615266. James. Sioned Mair Peacefully at her home on Saturday 1st December Sioned of Llys Iago, Tegryn aged 28 sadly passed away after a courageously fought long illness. Devoted partner of Hef, loving daughter of Nigel and Iona, Dear sister of Steffan & Serena, proud Aunty of Erin Alba, cherished Grand daughter of Sally and the late Glyn, Aelwen and the late Tommy. And a Friend to all. Public funeral service at Baptist Chapel Hermon on Friday 7th December at 11:00am. Family flowers only. Donations if desired towards Cardigan Cancer Care, recived by funeral Director Mr Peter Evans 52 Pendre, cardigan, SA43 1JR Tel 01239615266

852 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message