Death Notices & Obituaries

Ann Margaret Jones

JONES Ann Margaret (Ann Tydfor) Yn dawel ddydd Iau, Tachwedd 29ain, 2018 yng Nghartref Preswyl Yr Hafod, Aberteifi hunodd Ann, priod cariadus y diweddar Tydfor, chwaer a chwaer-yng-nghyfraith annwyl Mair a Dic a modryb hoffus Nia a Dewi a'u teuluoedd. Gwasanaeth angladdol a chladdedigaeth yng Nghapel-y-Wig, Blaencelyn i'w theulu a'i ffrindiau ddydd Sadwrn, Rhagfyr 8fed am 1 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir rhoddion, os dymunir, er cof am Ann, tuag at ARC (Cymdeithas Ymchwil Arthritis) trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ffôn 01239 654240)

489 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message