Death Notices & Obituaries

Thomas Denzil (Denz) Williams

WILLIAMS Thomas Denzil (Denz) Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg fore Sul, Chwefror 4ydd, 2018 bu farw Denzil, Henllan Owen, Eglwyswrw, priod a ffrind cariadus Annette, tad balch Arwyn, Bethan a Claire, tad-cu annwyl Owen a Macs a brawd ac wncwl hoffus. Angladd gyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Mawrth, Chwefror 20fed am 1.45 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof, os dymunir, tuag at "The Brain Tumour Charity" trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (Ffon 01239 654240).

333 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message