Death Notices & Obituaries

Dafydd (Yr Athro) Bowen

BOWEN Dafydd Yr Athro Yn dawel yn Ysbyty Bronglais ddydd Iau, Awst 3, 2017, Yr Athro David James, (Dafydd) Bowen, Cysgoed-y-Coed, Llanilar gynt Dinas Cross, Sir Benfro (Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth) yn 91 mlwydd oed. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Mercher, Awst 16 yn Amlosgfa Aberystwyth am 2.00 o'r gloch. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

498 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message