Births

W Thomas

W THOMAS

Dymuna Trystan a Sioned Phillips Bwthyn Mawr, Aberteifi gyhoeddi genedigaeth eu merch Mari Glain ar 13eg o Fehefin chwaer fach i Owain Gwern Diolch i bawb am eu caredigrwydd.

1172 views

Messages