Births

J Griffiths

J GRIFFITHS

Llongyfarchiadau mawr a phob cariad i Hefin a Ceris Griffiths ar enedigaeth Elis Lloyd Griffiths 8/5/2012 brawd bach i Osian wrth Mam, Dylan a Victoria Griffiths xxx

1012 views

Messages