Births

S Evans

Llongyfarchiadau i GERAINT a HELEN Penrallt ar enedigaeth eu Mab SIôN RHYS a brawd i Dafydd 20.3.2012 wrth Teulu Helygnant a Teulu Pentalar

998 views

Messages