Births

P Williams

LLONGYFARCHIADAU Alun Gotrel a Rachel ar enedigaeth ei merch PHOEBE WYNNE ar Hydref 14eg 2011 Wyres cyntaf i Nigel a Gaynor Crosslyn Garej Llawer o gariad oddi wrth y ddau deulu xxx

973 views

Messages