Births

L Davies

DAVIES Llongyfarchiadau i Rhydwyn a Helen Parcylleine, Blaenffos Ar enedicaeth ei mab Llion John 15/8/11 Brawd bach i Steffan Cariad mawr wrth y teulu i gud.

841 views

Messages