Births

Ianto Cerwyn Sior Jenkins

Llongyfarchiadau i Guto a Chloe a'r enedigaeth Ianto Cerwyn Siôr Jenkins. 18/09/17. 6pwys 8 1/2 owns. Brawd bach I Seren Hâf. Best wishes from Iwan, Meinir and family, Rhosfach, Efailwen.

3248 views

Messages