Announcements

Alys Florida And Isla Heather Evans

Llongyfarchiadau Aled a Glesni Evans, Tredafydd Uchaf a'r enedigaeth efeilliaid a'r 08/06/17. Alys Fflur. 4lbs 10ozs. Isla Grug. 5lbs 8ozs. Chwiorydd bach I Lydia Mair. Dymuniadau gorau wrth Teulu Rhosfach, Efailwen ac Efo'r Grug Pontfaen.

3323 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.