Announcements

L Howell

Llongyfarchiadau i ELIN a LLIFON HOWELL ar enedigaeth LOIS CALAN ar 30/10/14 Chwaer fach i Cadi Wyres i Geraint ac Eleri, Roger a Diane Cariad mawr wrth y ddau deulu

4356 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.