Births

L Howell

Llongyfarchiadau i ELIN a LLIFON HOWELL ar enedigaeth LOIS CALAN ar 30/10/14 Chwaer fach i Cadi Wyres i Geraint ac Eleri, Roger a Diane Cariad mawr wrth y ddau deulu

4199 views

Messages