Births

L Evans

Llongyfarchiadau i ALED a GLESNI ar enedigaeth LYDIA MAIR EVANS 23/01/14 Wyres fach gyntaf i Iwan a Meinir Jenkins, Rhosfach, Efailwen ac Arwel a Margaret Evans, Tredafydd Uchaf, Cwm Gwaun

4502 views

Messages