Births

C Mathias

Llongyfarchiadau i Christina a Wyn o Crymych ar enedigaeth ferch BETSAN WYN MATHIAS ar 13 Ionawr 2013 chwaer i Llyr Cariad mawr oddiwrth y ddau deulu

4209 views

Messages