Births

M James

JAMES Ganwyd MYA HARDD ar Hydref 29, 2012 Merch fach i Richard a Loura ac Wyres gyntaf i Alun ac Elizabeth Penfeidr, Ferwig

1008 views

Messages